• Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Media Center 媒體專區

more
picture

104年GHP衛生優良認證「餐飲衛生分級評核『優級』標章

恭喜紅太陽獲得104年GHP衛生優良認證「餐飲衛生分級評核『優級』標章! 臺南市政府衛生局為維護消費者飲食安全及提昇食品業者落實食品...更多內容

New Activety 活動專區

more
picture

皇后百香果-第二杯半價

北部原價: 鮮採百香果汁 50/ 鮮採百香綠茶 50/ 鮮採百香QQ 55/ 鮮採百香多多 60...更多內容